מוצרים ואיכות

המוצרים שלנו

CEM III/B 42.5 N-SR

צמנט בתפזורת
 • צמנט סיגים עמיד סולפטים
 • עמידות טובה בסביבה אגרסיבית
 • חום הידרציה נמוך
 • התפתחות חוזק ראשוני איטית
 • צמנט ללא אפר פחם
 • צמנט בעל התנגדות טובה לחדירת כלורידים
 • צמנט המשפר עמידות הבטון בקרקע סולפט
 • מוצר ירוק – בעל תו ירוק ישראלי

CEM II 42.5 N/B-LL

צמנט בתפזורת ובשקים 25 ו-50 ק״ג
 • צמנט פורטלנד מעורב בעל חוזק גבוה
 • בעל עבידות טובה
 • חום הידרציה נמוך
 • צמנט רב שימושי בעבודות הבנייה
 • מופחת כרום מסיס
 • מוצר ירוק – בעל תו ירוק ישראלי

CEM II 42.5 N/AM-SLV

צמנט בתפזורת
 • צמנט פורטלנד מעורב בעל חוזק גבוה
 • בעל עבידות טובה בבטונים
 • חום הידרציה בינוני
 • צמנט רב שימושי בתעשיות הבטון המובא
 • מוצר ירוק – בעל תו ירוק ישראלי

CEM II 42.5 R/A-L

צמנט בתפזורת
 • צמנט פורטלנד מעורב בעל חוזק ראשוני גבוה
 • בעל עבידות טובה בבטונים
 • חום הידרציה בינוני
 • צמנט ללא אפר פחם
 • מוצר ירוק – בעל תו ירוק ישראלי

CEM II 52.5 N/AM-SLV

צמנט בתפזורת
 • צמנט פורטלנד מעורב בעל חוזק גבוה במיוחד
 • בעל עבידות טובה בבטונים
 • חום הידרציה בינוני
 • צמנט רב שימושי בתעשיות הבטון המובא

CEM I 52.5 R

צמנט בתפזורת
 • צמנט פורטלנד בעל חוזק ראשוני וסופי גבוה במיוחד
 • בעל עבידות טובה בבטונים
 • חום הידרציה גבוה
 • צמנט ללא אפר פחם

CEM II 42.5 R/A-L

צמנט בתפזורת
 • צמנט פורטלנד מעורב בעל חוזק ראשוני גבוה
 • בעל עבידות טובה בבטונים
 • חום הידרציה בינוני
 • צמנט ללא אפר פחם
 • מוצר ירוק – בעל תו ירוק ישראלי

CEM II 52.5 N/AM-SLV

צמנט בתפזורת
 • צמנט פורטלנד מעורב בעל חוזק גבוה במיוחד
 • בעל עבידות טובה בבטונים
 • חום הידרציה בינוני
 • צמנט רב שימושי בתעשיות הבטון המובא

CEM I 52.5 R

צמנט בתפזורת
 • צמנט פורטלנד בעל חוזק ראשוני וסופי גבוה במיוחד
 • בעל עבידות טובה בבטונים
 • חום הידרציה גבוה
 • צמנט ללא אפר פחם

תקני איכות

כיצרנית המובילה את תעשיית המלט בישראל, נשר מחויבת לאיכות מוצר מעולה

נשר מקפידה לשמור על יציבות ועל איכות גבוהה של המלט שהיא מייצרת ולהתאימו לצורכיהם המשתנים של הלקוחות.

בטיחות בשימוש המוצר

הוראות העבודה והבטיחות שפיתחה החברה, נועדו להגן על המשתמש, החל משלב ההובלה, האחסנה ועד השימוש במוצר

להלן גליונות בטיחות (SDS – Safety Data Sheet) לשלוש קטגוריות הצמנט המיוצרות בנשר:

SDS CEM-I

SDS CEM-II

SDS CEM-III

על המשתמש מוטלת האחריות לקרוא את הנחיות הבטיחות
המלאות ולעמוד בכל דרישות ותקנות הבטיחות בעבודה עם
מלט ולהבין ולדעת את כל הסיכונים האפשריים הקשורים בערבוב  מלט עם חומרים אחריֿ