עדכונים סביבתיים

תאריך

17/7/2024

עדכון

פליטה בלתי מוקדית בעת העמסת שופל (10:37)

תאריך

15/7/2024

עדכון

פליטה בלתי מוקדית בקו 1 בטחנה ב' (12:12)