אחריות תאגידית

חוסן סביבתי

נשר משקיעה משאבים ניכרים מדי שנה בשדרוג ובתפעול מערכות למניעת פליטות. בעשור האחרון חלה ירידה משמעותית בפליטות מהמפעל, וזו נמשכת גם היום.

מתקני הייצור במפעל מצוידים במערכות לסינון ושיקוע חלקיקים העלולים להיפלט מתהליך הייצור וכן במערכות ייעודיות להפחתת פליטות של תחמוצות חנקן. אנו משקיעים גם משאבים רבים במניעת פליטות אבק ממקורות לא מוקדיים, כמו דרכי המפעל, אזורי אחסון וכדומה.

בשל מאפייני הייצור הייחודיים של תעשיית המלט וכמקובל בעולם, מפעל נשר עושה שימוש בדלקים חלופיים כגון RDF (דלק שמקורו בפסולת), ובחומרי גלם חליפיים מתעשיות שונות. המשמעות היא שימוש בפסולות בישראל והפיכתן ממפגע סביבתי למשאב.

כך מאפשר המפעל צמצום שלכמויות הפסולת המועברות להטמנה, הפחתת השימוש בדלקים פוסיליים (מבוססי נפט) ובמשאבי טבע מתכלים, וצמצום פליטות גזי חממה.

חוסן חברתי


אנו שמים דגש על כלל ההיבטים החברתיים הנוגעים לפעילותנו, ופועלים לקידום הקשרים בין ההנהלה לעובדים, מחזיקי עניין והציבור הרחב.
אנו מקדמים גישה יוזמת בנושאים כגון בטיחות במקום העבודה ושיתוף הציבור, ומקיימים דיאלוג עם מחזיקי עניין,לצד פעילויות קהילתיות-חינוכיות.

חוסן לאומי וכלכלי

לתעשיית המלט יש חשיבות אסטרטגית החיונית לקיומה של ישראל כמדינה עצמאית ולשמירה על יכולתה לבנות ולפתח תשתיות.

ייצור מקומי של מלט מצמצם את התלות במדינה זרה, והאיכות והקרבה לחומרי הגלם מקצרים את הזמן בין הייצור לשימוש.

אנו בנשר, גאים להוביל תעשייה ישראלית מתקדמת שמהווה נדבך משמעותי בבניית חוסנה של מדינת ישראל, הן בייצור עצמאי והן בבניית דור העתיד של אנשי התעשייה בארץ.

המפעל מעסיק למעלה מ-400 עובדים בתפקידים שונים: מהנדסות ומהנדסים, כימאים/ות, חשמלאים/ות, צוותי תחזוקת מתקנים ועוד, ומפרנס אלפי משפחות ישראליות במעגל התעשייה הרחב יותר.