צמנט בתפזורת

CEM III/B 42.5 N-SR

תכונות

 • צמנט סיגים עמיד סולפטים
 • עמידות טובה בסביבה אגרסיבית
 • חום הידרציה נמוך
 • התפתחות חוזק ראשוני איטית
 • צמנט ללא אפר פחם
 • צמנט בעל התנגדות טובה לחדירת כלורידים
 • צמנט המשפר עמידות הבטון בקרקע סולפט
 • מוצר ירוק – בעל תו ירוק ישראלי

יישומים

 • מתאים לאלמנטים קונסטרוקטיביים
 • עמידות טובה בסביבה אגרסיבית (כלורידים וסולפטים)
 • תערובות בטון ליציקות באמצעות משאבה
 • מתאים במיוחד ליציקות רבות נפח
 • יציקת מבנים על ותת-קרקעיים
 • יציקת בטונים במגע עם מים
 • יציקת אגני חימצון ומכוני טיהור שפכים
 • אטימות טובה בלחץ מים

שימושי עבור

 • בטון מובא - מתאים במיוחד לאלמנטים רבי נפח
 • יצור מוצרי בטון
 • מוצרים טרומיים - יש להתחשב בהתחזקות איטית
 • בטון חשוף ואדריכלי - יש להתחשב בהתחזקות איטית