תכונות
 • מפתח חוזק ראשוני גבוה
 • בעל עבידות טובה בבטונים
 • בעל חום הידרציה בינוני
 • צמנט בהיר, ללא אפר פחם
יישומים
 • ייצור מוצרי בטון טרומיים
 • בטון אדריכלי
 • ייצוב קרקע והזרקת בטון
 • בטונים חשופים
 • בטון צבעוני ודקורטיבי
סוג המלכד: צמנט פורטלנד
 • הגדרה (ת"י 1 – EN 197) צמנט פורטלנד  CEM II 42.5 R/A-L
 • צורת אריזה/שיווק: צובר
 • מרכיבים עיקריים: קלינקר ואבן גיר
 • שיטות הבדיקה: תקן ת"י 2 – EN 196

 

עומס לחיצה (ניוטון / ממ”ר)
דרישת התקן ערך ממוצע
2 20
28 42.5
זמן התקשות- דקות
דרישת התקן ערך ממוצע
מינימום 60
דקות
 • שטח פנים ספציפי (סמ"ר/גרם): 4800
 • משקל מרחבי בצובר (ק"ג/מ"ק): 1100-1350
 • צפיפות (ק"ג/מ"ק): 2950
חוזק בלחיצה - מגפ"ס מנסרות
graph
מחלקת סיוע תהליכי
בכל שאלה בנושא בחירת המוצר, עומדת לרשותכם המחלקה לסיוע תהליכי שתפקידה להתאים לכל פרוייקט את תמהיל המוצרים הנכון ביותר עבורו, באמצעות ייעוץ מקצועי אישי, הניתן על-ידי מהנדסים ומומחים טכנולוגיים.