תכונות
 • בעל עבידות טובה בבטונים
 • בעל חוזק סופי גבוה בבטונים 
 • בעל חום הידרציה נמוך
 • מלט רב-שימושי בתעשיות הבטון המובא
 • מונע ציפת סיד
יישומים
 • שימוש בכל מרכיבי הבנייה – בלוקים, בטון מובא, מרצפות ובטון טרומי
 • מאפשר העברת תערובות בטון במשאבות
 • יציקות גדולות -MASE CONCRETE
 • יציקת רצפות ומבנים תת-קרקעיים
 • יציקת בריכות מים וצינורות -אטימות גבוהה בתערובות בטון מתאימים
סוג המלכד: מלט פורטלנד
 • הגדרה (ת"י EN 197-11): מלט פורטלנד CEM II 42.5 N/AM-SLV
 • צורת אריזה/שיווק: צובר
 • מרכיבים עיקריים: קלינקר, אפר פחם מרחף, סיגים ואבן גיר
 • שיטת הבדיקה-תקן: ת"י 1 – יולי 2002 196 1-7 EN
עומס לחיצה (ניוטון / ממ”ר)
דרישת התקן ערך ממוצע
2 10
28 42.5
זמן התקשות- דקות
דרישת התקן ערך ממוצע
מינימום 60
מקסימום 600
דקות
 • שטח פנים ספציפי (סמ"ר / גרם): 3,500
 • משקל מרחבי בצובר (ק"ג / ממ"ק): 1,100 – 1,150
 • צפיפות: 2,960
חוזק בלחיצה - מגפ"ס מנסרות
graph
מחלקת סיוע תהליכי
בכל שאלה בנושא בחירת המוצר, עומדת לרשותכם המחלקה לסיוע תהליכי שתפקידה להתאים לכל פרוייקט את תמהיל המוצרים הנכון ביותר עבורו, באמצעות ייעוץ מקצועי אישי, הניתן על-ידי מהנדסים ומומחים טכנולוגיים.