עדכונים סביבתיים

תאריך

15/7/2024

עדכון

פליטה בלתי מוקדית בקו 1 בסילו גלם (08:51)

תאריך

15/7/2024

עדכון

פליטה בלתי מוקדית בקו 1 בטחנת גלם (08:46)