טיפול בפסולות וקרקעות מזוהמות

מפעל נשר רמלה הוא לא רק מפעל המלט הגדול בישראל, אלא גם מפעל המיחזור הגדול בארץ.
המפעל עושה שימוש נרחב בדלק חליפי המופק מפסולת ביתית ותעשייתית (RDF) כמקור אנרגיה, קולט פסולות תעשייתיות שונות (דוגמת אפר פחם, גבס FGD, פסולות מינרליות) כחומר גלם חליפי, ומהווה מתקן לטיפול בקרקעות מזוהמות. למפעל גם אישור מנהל רוחבי מהמשרד להגנת הסביבה לטיפול בפסולות חומ"ס.

 

בכך מיישם המפעל הלכה למעשה את עקרון הכלכלה המחזורית: פסולות ביתיות ותעשייתיות מחליפות את השימוש בחומרי גלם טבעיים מתכלים, תוך מתן פתרון קצה לפסולות המיועדות להטמנה. לפרטים נוספים ראו סעיף ניהול משאבים בר קיימא בדוח האחריות התאגידית של נשר.

 

מפעלים או גופים אחרים המעוניינים לבדוק אפשרות לטיפול בפסולת ובקרקעות מזוהמות מוזמנים לפנות לחיים גבאי, בטלפון 073-2911557 או במייל Hgabay@nesher.co.il