עובדים

החברה פועלת לקדם את זכויות העובדים באמצעות מחויבות למניעת תאונות עבודה, תמיכה בזכויותיהם להתאגד ולקיים משא ומתן, תמיכה במניעת אפליה וכיבוד חופש העיסוק בכל תחומי פעילותה של החברה.

מרבית עובדי נשר מועסקים בהסכמים קיבוציים בתחום המלט ובהסכמים קיבוציים מיוחדים שנחתמו במפעלים השונים של החברה וחלים על עובדיהם בלבד. מעת לעת מתעדכנים הסכמים אלו במשא ומתן בין ועדי העובדים במפעל לבין ההנהלה, כאשר בכל מפעלי החברה פועלים ועדי עובדים המאוגדים תחת הסתדרות העובדים. כ־76% מהעובדים בארגון מיוצגים על ידי ארגוני עובדים וחלים עליהם הסכמים קיבוציים מיוחדים המתחדשים אחת לשנתיים־שלוש. תנאי עבודתם של יתר העובדים נקבעים בחוזי עבודה אישיים.

עובדי נשר
Ovdim_1

 

ביטחון תעסוקתי

לאורך 90 שנות פעילותה נשר מהווה מקום תעסוקה בטוח ויציב למאות עובדיה, כאשר שיעור תחלופת העובדים במפעלי החברה נמוך במיוחד ועומד על 4%. חלק ניכר מעובדי החברה הם עובדים ותיקים שמועסקים עשרות שנים בחברה, וחשים מחויבות עמוקה כלפיה והזדהות עם ערכיה ופועלים מתוך תחושת שליחות ונאמנות.

עובדי נשר
Ovdim_2

 

מסירות עובדיה של נשר היא פועל יוצא למדיניות הביטחון התעסוקתי שמקדמת הנהלת החברה. נשר רואה את עצמה כאחראית ליצירת ביטחון תעסוקתי ויציבות תעסוקתית בקרב עובדיה, ולכן משקיעה משאבים רבים במתן תנאים הולמים, ביצירת דיאלוג, בקיום שיח שוטף עם עובדים בדרגים השונים ובביסוס יחסי עובד־מעביד נעימים, יציבים ופתוחים. לראיה, למעלה מעשור לא היו שביתות עבודה במפעלי החברה. מלבד זאת, החברה משקיעה משאבים וזמן בפיתוח הדרכות, קורסים והכשרות רלוונטיות, היוצרים גמישות תעסוקתית ואפשרויות קידום רבות לעובדיה. מדיניות זו משרה בקרב העובדים תחושת סיפוק ונאמנות לארגון, ובכך הם מובילים לצמיחתו.

החברה גאה בעובדיה ומחויבת כלפיהם כל העת.