קשרי קהילה

החברה משתפת פעולה עם שורה ארוכה של ארגונים, של עמותות ושל עיריות, ומפעילה צוות אחריות תאגידית, בראשות שלושה סמנכ"לים בחברה, שתפקידו להתוות את המדיניות, לבקר את העשייה וליישמה הלכה למעשה.

נטיעות עם ילדים ובני נוער
Kishrei_kehila_1

 

המעורבות החברתית מתמקדת בשלושה תחומים מרכזיים:

קידום איכות הסביבה ואיכות החיים בקהילה – פעילויות נשר בקהילה באות לספק צרכים ממשיים של הקהילה, והשפעתן החיובית נמדדת ונבחנת מול מטרות ויעדים שהוגדרו. בין היתר נשר מעניקה מלגות במרכז קשתות ברמלה, המסייע בפיתוח ההון האנושי ברמלה ובלוד, ונותנת חסות לכיתת ג'ודו בכפר הנוער בן שמן.

חיזוק חוסן אישי וחברתי – נשר תומכת באוכלוסיות חלשות הסמוכות למפעליה ויוצרת עמן דיאלוג בלתי אמצעי. בין היתר נשר פועלת עם אוכלוסייה קשישה בשיתוף עמותת כן לזקן, ואימצה את אוגדת עזה ואת גדוד 931 מזה מספר שנים כחלק מפרויקט אמץ לוחם. דרך נוספת לקידום המעורבות הקהילתית היא תמיכה בהתנדבויות אישיות של עובדים. עובדי נשר מתנדבים במסגרות שונות על פי צו לבם באופן פרטי, ומדי שנה בשנה החברה מחלקת מענקים לארגונים שבהם הם מתנדבים.

כמו כן החברה מקפידה לבחור בספקים וביצרנים מקומיים בקרבת מפעליה ולרכוש מהם, זאת במטרה לתמוך בקהילה העסקית ולסייע בצמיחתה.

קידום מצוינות טכנולוגיות – כחברה שעובדת עם טכנולוגיות הייצור המתקדמות ביותר ומובילה מגמת חדשנות כל העת, נשר פועלת לקידום מצוינות בחינוך באמצעות פרויקטים טכנולוגיים בקהילה. החברה נותנת חסות לפרויקט תעשיידע, אשר חושף את התלמידים לתעשייה, ופועלת בשיתוף פעולה עם מחלקות החינוך בעיריות הסמוכות למפעל.

התנדבות במרכז העוורים
Kishrei_kehila_2