בטיחות

בטיחות

פעילות שוטפת ללא פציעות ותאונות עבודה היא נדבך מרכזי בחזון של נשר ובפעילותה במפעליה. ההנהלה והעובדים אחראים לנושא הבטיחות, ובמסגרת זו מתקיימות ועדות בטיחות וגהות המשותפות להנהלה ולעובדים. בנוסף לזה, קיימים מנגנוני בקרה ייעודיים לנושא הבטיחות בדרגות ההנהלה הבכירות.

עובדי נשר
Betichut_1

 

בחברה דוגלים בתפיסה פרואקטיבית בנוגע לבטיחות ולתאונות עבודה, ונוקטים מהלכים של זהירות מונעת. כחלק ממדיניות זו, כלי של תכנון מוקדם למשימה משולב ומיושם היטב בכל דרגי החברה. לשם כך קיימים נוהלי הערכת סיכונים לזיהוי נקודות תורפה בטיחותיות בסביבת העבודה לפי ביצוע משימה בשטח. ההערכות כוללת את כל הגורמים בשרשרת הניהול והעבודה.

בנוסף לתכנון המוקדם, שנועד למנוע תאונות, החברה מפעילה מערך תחקור ל"כמעט נפגע" (מקרים שבהם אין נפגעים או נזקים נראים לעין). זאת מתוך הבנה שמכל אירוע של כמעט תאונה אפשר ללמוד כיצד למנוע תאונה נוספת, להפיק לקחים ולהבין כיצד ניתן להתמודד עם מצבים העלולים להוביל למפגע בטיחותי.

באירוע שבו נגרמה פציעה או קיים חשש לפגיעה נעשה ניתוח פנימי של האירוע, כדי להבין מה הוביל לבעיה ואיך ניתן למנוע זאת. הניתוח כולל בדיקה יסודית ומקיפה על ידי צוות עובדים ומנהלים, ובסופו של דבר הוא מתורגם להנחיות זהירות פרואקטיביות.

Betichut_2

במקביל, ובאופן שוטף, מנהלים בכל הדרגות עורכים סיורי בטיחות תכופים במפעלי נשר במטרה לאתר מראש סיכונים קיימים ונערכים כדי למנוע מפגע או אירוע בטיחותי.

לצד כל זה, החברה מקיימת הדרכות בטיחות לכלל עובדיה ופועלת לקידום תרבות בטיחות, שבה ההקפדה על נוהלי הבטיחות וניהול הסיכונים הם חלק בלתי נפרד מביצוע המשימה. שיתוף הפעולה והטמעת הבטיחות הם חלק מהותי משגרת העבודה, ומביאים את נשר לעמוד ביעד בכל פעם מחדש, תוך יישום הלקחים וייעול תהליכי העבודה.

עוד על ניהול הבטיחות בחברת נשר, כולל נתונים וביצועים, ניתן לקרוא בדוח האחריות התאגידית בקישור זה