תכונות
 • צמנט סיגים עמיד סולפטים
 • עמידות טובה בסביבה אגרסיבית
 • חום הידרציה נמוך
 • התפתחות חוזק ראשוני איטית
 • צמנט ללא אפר פחם
 • צמנט בעל התנגדות טובה לחדירת כלורידים
 • צמנט המשפר עמידות הבטון בקרקע סולפט
 • מוצר ירוק – בעל תו ירוק ישראלי

צמנט בתפזורת

יישומים
 • מתאים לאלמנטים קונסטרוקטיביים
 • עמידות טובה בסביבה אגרסיבית (כלורידים וסולפטים)
 • תערובות בטון ליציקות באמצעות משאבה
 • מתאים במיוחד ליציקות רבות נפח
 • יציקת מבנים על ותת-קרקעיים
 • יציקת בטונים במגע עם מים
 • יציקת אגני חימצון ומכוני טיהור שפכים
 • אטימות טובה בלחץ מים
שימוש עבור
התאמההערות
בטון מובא✔✔מתאים במיוחד לאלמנטים רבי נפח
ייצור מוצרי בטון
מוצרים טרומייםיש להתחשב בהתחזקות איטית
בטון חשוף ואדריכלייש להתחשב בהתחזקות איטית
מחלקת טכנולוגיה וסיוע  תהליכי
בכל שאלה בנושא בחירת המוצר, עומדת לרשותכם המחלקה לסיוע תהליכי שתפקידה להתאים לכל פרוייקט את תמהיל המוצרים הנכון ביותר עבורו, באמצעות ייעוץ מקצועי אישי, הניתן על-ידי מהנדסים ומומחים טכנולוגיים.