תכונות
 • בעל עבידות טובה לעבודות גמר
 • בעל חום הידרציה נמוך

ניתן לרכוש בשק 50 ק"ג ו – 25 ק"ג

יישומים
 • עבודות גמר- טיח, ריצוף
 • הכנת תערובות בטון באתר
 • יציקות של אלמנטים קונסטרוקטיביים
 • יציקת קירות חשופים – בטון בהיר
 • מרצפות -בלוקים וכדומה
 • הכנת תערובות של מלט עם חומרי מליטה נוספים
סוג המלכד: מלט פורטלנד
 • הגדרה (ת"י EN 197-11): מלט פורטלנד – אבן גיר CEM I I 42.5 N /B-LL
 • צורת אריזה/שיווק: שקים – 50 ק"ג
 • מרכיבים עיקריים: קלינקר ואבן גיר
 • שיטות סימון ובדיקות לפי: ת"י 1 – יולי 2002 EN-196-7
עומס לחיצה (ניוטון / ממ”ר)
דרישת התקן ערך ממוצע
2 10
28 42.5
זמן התקשות- דקות
דרישת התקן ערך ממוצע
מינימום 60
מקסימום 600
דקות
 • שטח פנים ספציפי (סמ"ר / גרם): 3,500
 • משקל מרחבי בצובר (ק"ג / ממ"ק): 1,100 – 1,350
 • צפיפות: 2,970
חוזק בלחיצה - מגפ"ס מנסרות
graph
מחלקת סיוע תהליכי
בכל שאלה בנושא בחירת המוצר, עומדת לרשותכם המחלקה לסיוע תהליכי שתפקידה להתאים לכל פרוייקט את תמהיל המוצרים הנכון ביותר עבורו, באמצעות ייעוץ מקצועי אישי, הניתן על-ידי מהנדסים ומומחים טכנולוגיים.