תכונות
 • מלט פורטלנד נקי
 • בעל עבידות טובה בבטונים
 • בעל חום הידרציה גבוה
 • מלט בהיר – ללא אפר פחם
 • מלט המפתח חוזק ראשוני גבוה
יישומים
 • אלמנטים קונסטרוקטיביים
 • ייצוב קרקע והזרקת בטון
 • מאפשר העברת תערובות בטון במשאבות
 • יציקת קירות חשופים – בטון בהיר
 • יציקת רצפות ומבנים תת-קרקעיים
 • יציקת בריכות מים וצינורות – אטימות גבוהה בתערובות בטון מתאימות
סוג המלכד: מלט פורטלנד
 • הגדרה (ת"י EN 197-11): מלט פורטלנד CEMI 52.5 N
 • צורת אריזה/שיווק: צובר
 • מרכיבים עיקריים: קלינקר
 • שיטות סימון ובדיקות לפי: ת"י 1 – יולי 2002 196 1-7 EN
עומס לחיצה (ניוטון / ממ”ר)
דרישת התקן ערך ממוצע
2 20
28 52.5
זמן התקשות- דקות
דרישת התקן ערך ממוצע
מינימום 60
מקסימום 600
דקות
 • שטח פנים ספציפי (סמ"ר / גרם): 4,000
 • משקל מרחבי בצובר (ק"ג / ממ"ק): 1,100 – 1,350
 • צפיפות (ק"ג/ממ"ק): 3,070
חוזק בלחיצה - מגפ"ס מנסרות
graph
מחלקת סיוע תהליכי
בכל שאלה בנושא בחירת המוצר, עומדת לרשותכם המחלקה לסיוע תהליכי שתפקידה להתאים לכל פרוייקט את תמהיל המוצרים הנכון ביותר עבורו, באמצעות ייעוץ מקצועי אישי, הניתן על-ידי מהנדסים ומומחים טכנולוגיים.