מלט ובנייה ירוקה

נשר מפתחת יכולות לייצור מלט מופחת קלינקר. זאת, כחלק ממגמה עולמית לצמצום ההשפעות הסביבתיות של ייצור המלט.

מלט מופחת קלינקר

נשר מפתחת יכולות לייצור מלט מופחת קלינקר כחלק ממגמה עולמית לצמצום ההשפעות הסביבתיות של ייצור המלט. תהליך ייצור הקלינקר, שלב ביניים הכרחי בייצור מלט, הוא בעל ההשפעה הסביבתית הגבוהה ביותר מבין שלבי הייצור, הן מבחינת צריכת אנרגיה והן מבחינת פליטות גזי חממה. בשל כך קיימת מגמה בתעשיית המלט העולמית למציאת פתרונות טכנולוגיים שונים אשר יאפשרו שימוש במלט דל קלינקר. בשנים האחרונות הולכת וגוברת הדרישה למלט מופחת קלינקר, ואיתו גם למגוון המוצרים ולכמות המלט מופחת הקלינקר שמייצרת נשר.

מלט סיגים  הוא מלט ייחודי דל קלינקר. סוג מלט זה מאופיין באחוז קלינקר נמוך, כ־30% בלבד לעומת מלט סטנדרטי שמכיל כ־80% קלינקר. מלט זה מכיל סיגים, שהם תוצר לוואי של תעשיית הפלדה. זהו מלט ייחודי שמספק פתרונות לבנייה בסביבה ימית ולתנאים אגרסיביים. מלט זה יוצר בטון עמיד ברמה גבוהה ביותר ובעל רמת שרידות גבוהה, גם בתנאים קיצוניים כגון תשתיות לטיפול בשפכים.

מטרת נשר כיצרנית מלט היא שהלקוח יעשה שימוש במלט המתאים לו והטוב לו ביותר, ולכן יש לבחור את סוג המלט בהתאם לפרויקט. נשר עובדת בשיתוף פעולה עם לקוחותיה על מנת להגיע ליעילות מרבית בשימוש במלט, ולכן מקיימת תהליך לימוד הנערך הן במעבדה והן בשטח, במטרה להסביר על תכונות הבטון המיוצר מסוגי המלט השונים. בניסוי מעבדה שואפים להגיע לאותן תכונות של הבטון בעלות נמוכה יותר ללקוח, ועל כן בודקים את התוספים הכימיים שמוסיפים לבטון (בנוסף למלט) על מנת ליצור ללקוח תערובת אופטימלית מבחינת התכונות ומבחינת העלויות.

מומחי נשר מלווים את הפרויקטים החל בבדיקות המעבדה וכלה בבדיקות בשטח על מנת לוודא התאמה טובה. קיים שילוב בין המגמה העולמית ובין דרישת הלקוחות למלט איכותי ועמיד בעל אחוזי קלינקר נמוכים יותר, ונשר אכן מספקת זאת ללקוחותיה ומאפשרת להם את המעבר ממלט עתיר קלינקר למלט מופחת קלינקר.

תצהיר סביבתי למוצר

בשנים האחרונות עולה המודעות לנושא ההשפעות הסביבתיות לאורך מחזור החיים של מוצרים, הן בקרב הייצרנים והן בקרב הצרכנים. ניתוח מחזור חיים– Life Cycle Assessment (LCA) הינו כלי להערכת ההשפעה הסביבתית של מוצרים וחומרים. זוהי שיטה אנליטית הכוללת איסוף והערכה של התשומות, התפוקות וההשפעות האפשריות של מערכת מוצר לאורך כל מחזור החיים שלו, מכריית חומרי הגלם והייצור, דרך השימוש במוצר ועד סוף חיי המוצר. ניתוח מחזור חיים (LCA ) הינו כלי שימושי לקבלת החלטות לפיתוח מוצר חדש ולאופטימיזציה של צריכת אנרגיה וחומרי גלם. בנוסף, הוא מאפשר לזהות פתרונות בהפחתת פליטות גזי החממה ומציאת חלופות לחומרים מזיקים, וכן לאפשר השוואה בין ההשפעות הסביבתיות של מוצרים שונים. המידע המתקבל מהערכת מחזור חיים יכול גם להשפיע על מדיניות ותקנות סביבתית.

על מנת לאפשר בחינה של ההשפעות הסביבתיות וכן להשוואת את ההשפעות הסביבתיות של המוצרים השונים מתפתח תחום חדש הנקרא “תצהירים סביבתיים למוצרים” Environmental Product Declaration (EPD). תצהיר סביבתי למוצר הינו מסמך יחיד המסכם את מכלול ההשפעות הסביבתיות של המוצר לאורך מחזור חייו, והוא מתבסס על ניתוח מחזור החיים של המוצר המבוצע לפי הנחיות ספציפיות לתחומי תעשייה שונים. לצורך קבלת האישור להירשם במרשם ה-EPD הבינלאומי נדרשת ביקורת של גוף חיצוני בלתי תלוי.

התצהיר הינו ציבורי ומאפשר בחינה של ההשפעות הסביבתיות של מוצרים. ה-EPD כולל מידע אודות מדרך הפחמן והשפעת המוצרים על שינויי אקלים, פגיעה בשכבת האוזון, פליטת חומציות לקרקע ולמים, העשרת גופי מים ביסודות הזנה ) Eutrophication (, פליטת מזהמי אוויר, ופגיעה במשאבים טבעיים ובתי גידול. עם התרחבות הדיווח למוצרים נוספים בקרב חברות שונות, ניתן יהיה להשוות את ההשפעות הסביבתיות של מוצרים.

ענף הבנייה אימץ בחום את הגישה לדיווח סביבתי אודות מוצרים, בייחוד בתחום הבניה הירוקה, והיא מקודמת על ידי גורמים בינלאומיים וביניהם, ארגון הבנייה הירוקה הבריטי המקדם את תקן ה – BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method ( וארגון הבניה הירוקה האמריקאי ) US Green Building Council ( המפקח על תקן הבניה הירוקה בשם .LEED

כיום לנשר שלושה מוצרים להם נערך LCA, אשר עברו ולידציה של גוף חיצוני ונרשמו במאגר הבילאומי של ה- EPD. נשר הינה החברה הראשונה בישראל לרשום את מוצריה במאגר הבינלאומי.

http://www.environdec.com/en/News-archive/Nesher-registers-the-first-EPD-from-Israel/

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3628076,00.html

EPD  למוצרי נשר

http://www.environdec.com/en/Detail/?Epd=9796#.U5AwH_m4W3g

http://www.environdec.com/en/Detail/?Epd=9798#.U5AwRvm4W3g

http://www.environdec.com/en/Detail/?Epd=9799#.U5AwVPm4W3g

התו הירוק

רוב מוצריה של נשר נרשמו כבעלי 'תו ירוק' (למעט מלט מסוג CEM-I, שבשל דרישות חוזק הינו בעל תכולת קלינקר גבוהה) רישום המוענק בשיתוף מכון התקנים הישראלי והמשרד להגנת הסביבה ומעיד על כך שפגיעתו של המוצר או השירות בסביבה פחותה. ענף הבנייה אימץ בחום את הגישה לדיווח סביבתי אודות המוצרים, בייחוד בתחום הבנייה הירוקה. בנייה זו שמה דגש על שימור אנרגיה תוך התאמה לאקלים המקומי, מניעת פסולת ומיחזור, בריאות סביבתית במהלך הבנייה, מניעת זיהומי מים, קרקע ואוויר ומניעת הרס פיזי של הסביבה. למלט ולבטון יתרונות רבים בתחום הבנייה הירוקה כגון: שימוש במשטחים בהירים מבטון בעלי החזר קרינה הגבוה יותר מאספלט, מאפשרים צמצום של אי החום העירוני. שימוש בבטון מחלחל מאפשר חילחול של מים לקרקע וצימצום הצורך במערכות ניקוז וביוב גדולות.
ייצור מלט מאפשר שימוש בחומרי גלם ממוחזרים ובדלקים חלופיים (חומרי פסולת ותוצרי לוואי מתעשיות שונות). בטון, בשל תכונותיו כחומר עם מחזור חיים ארוך, בעל מסה תרמית גבוהה ואנרגיה גלומה נמוכה, הינו אחד מחומרי הבנייה היעילים מבחינה אנרגטית וסביבתית.