מדיניות

הנהלת נשר רואה בשמירה על איכות הסביבה ערך עליון ומכוונת את אפיקי הפיתוח שלה בהתאם וזאת באמצעות קביעת יעדים כמותיים וביצועים תפעוליים בנושאי איכות הסביבה.

הנהלת נשר אימצה חזון סביבתי לחברה – שאיפה מתמדת לשיפור תפקודה הסביבתי, החברתי והכלכלי של נשר. בנוסף, קיים רצון להוביל בנושאים סביבתיים ולהוות דוגמא ואמת מידה לחברות אחרות בתעשייה הישראלית ולחברות מלט בינלאומיות.

המחויבות של נשר לבניית תשתית איתנה, המבוססת על צמיחה מקיימת, באה לידי ביטוי בגישה פרואקטיבית שגובשה על ידי נשר ונוגעת בנושאי ליבה בתחום איכות הסביבה, וביניהם, הקטנת פליטות גזי חממה, חיפוש מתמיד והטמעה של פיתוחים טכנולוגיים המאפשרים התייעלות אנרגטית, שימוש בחומרי גלם אלטרנטיביים ובדלקים חלופיים ושמירה על משאבים טבעיים באמצעות שימוש בחומרי גלם ממוחזרים, חומרי פסולת ותוצרי לוואי של תעשיות שונות.

 

 

קרא עוד

המדיניות הסביבתית

מדיניות של מחויבות

הקצאת משאבים: הקצאת המשאבים הנדרשים לשמירה על בריאות, בטיחות ואיכות הסביבה.

עמידה בדרישות החוק: עמידה בכל דרישות החוק תוך שיתוף פעולה מלא עם הרשויות לשם מניעת סיכוני בטיחות ואיכות הסביבה בכל פעולות החברה, הן במתקני החברה והן מחוצה להם.

תרבות עסקית

מודעות ומעורבות: אחריות ומחויבות מלאה של עובדי החברה ומנהליה לשמירה על הבטיחות, איכות הסביבה ואיכות המוצר.

מחויבות, הגינות ושכנות טובה: מחויבות לניהול הוגן וצודק, מתוך אחריות לעובדי החברה, לקהילות השכנות, לאתרי החברה ולמרקם החברתי בו פועלת נשר.

שקיפות: מדיניות של שקיפות ציבורית הכוללת פרסום והפצת מידע סביבתי מעודכן על תהליכי הייצור ותוצרי החברה.

בקרה: בחינה תקופתית של מדיניות החברה והטכנולוגיה על ידי הנהלת החברה והתאמתה לחזית הידע, לחקיקה ולתנאים הסביבתיים.

ניהול אחראי

בטיחות, בריאות ואיכות סביבה: בטיחות בייצור ובהובלה, שמירה על בריאות העובדים ושמירה על איכות הסביבה. כל זאת, תוך הקפדה מלאה על סטנדרטים גבוהים של ייצור, איכות ורווחיות החברה.

יוזמה וזהירות: נקיטת גישה פרואקטיבית בנושאי בטיחות ואיכות הסביבה, הדוגלת בפעולה מניעתית במקום בתגובה שלאחר מעשה.

קיימות ( sustainability ) בתהליך: שאיפה מתמדת לשיפור תפקודה הסביבתי-חברתי וכלכלי של החברה וקביעת יעדים כמותיים לביצוע ומעקב, תוך ניהול משאבים בר קיימא (SSM).

ניהול סביבתי: יישום הדרגתי של מערך כולל לניהול סביבתי בכל אתרי החברה, בעיקר במתקני ייצור המלט  המחצבות, כבסיס להעצמת החוסן הכלכלי של נשר.

שימור אנרגיה ומניעת שינוי אקלימי: גישה פרואקטיבית לנושא שימור אנרגיה וצמצום פליטת גזי חממה, לרבות שימוש בתחליפי דלקים.

מיחזור וחיסכון בחומרי גלם: שימוש בחומרים ממוחזרים בתהליך הייצור כתחליף לחומרי גלם מחצביים, תוך הקפדה מלאה על כל תקני איכות הסביבה.

איכות ואחריות המוצר

איכות המוצר: פיתוח וייצור מוצרים חזקים ועמידים לאורך זמן העומדים בדרישות הלקוחות.

בנייה ירוקה: ייצור מוצר שבתכנון ובשימוש נכון, מהווה תשתית טובה לבנייה ירוקה המתאימה לתנאים הישראליים ובעלות ריאלית.

מידע מקצועי והסברה: תמיכה בפעולות הדרכה והסברה בנושא שימור אנרגיה וחסכון במשאבים שונים בשלבי הבנייה בכלל, ובאופן השימוש במלט בפרט.

השקעות באיכות סביבה

מחויבותה של נשר לאיכות הסביבה באה לידי ביטוי גם בהשקעות כספיות נרחבות. חברת נשר משקיעה בפיתוח ובאחזקה שוטפת, בנושאי ניטור, במניעת זיהום, בניקיון ובטכנולוגיות סביבתיות. הרגולציה הסביבתית המתקדמת ומחוייבויות נוספות בתחום איכות הסביבה שנשר לקחה על עצמה באופן וולנטרי דורשות השקעות והוצאות שוטפות בסכומים של עשרות מיליוני ש”ח בשנה.

הסכום הכולל של העלויות שנשר נשאה בהן לצורך מניעה או הפחתה של השפעות סביבתיות, הסתכם בכ- 120 מיליון שקל בחמש השנים האחרונות.

לפניות הציבור בנושאים סביבתיים נא לפנות למירב מעתוק-גביש, ממונת איכות הסביבה במפעל רמלה

טל: 08-9271773

MMaatuk-gavish@nesher.co.il

 

סגור