חברת נשר הינה חלק מהקהילה הסובבת אותה וסבורה כי מחובתה לנהוג בשקיפות ציבורית הכוללת פרסום והפצת מידע על עמידתה בדרישות סביבתיות מתקדמות. נשר תפרסם מידע זה באתר החברה שיעודכן באופן שוטף.