מנכל:

 

1. מבקר פנים

2. תפ"י

3. משנה למנכ"ל – מדיניות תכנון ואסטרטגיה:


– מפעל רמלה
– מפעל חיפה
– פרויקטים
– איכות הסביבה
– טכנולוגיה ומו"פ
– לוגיסטיקה
– רכש


4. משנה למנכ"ל – חטיבת המלט

מחלקות:

1. משאבי אנוש
2. מערכות מידע
3. כספים
4. מכירות וקשרי לקוחות
5. נכסים