חברת נשר הינה חלק מהקהילה הסובבת אותה וסבורה כי מחובתה לנהוג בשקיפות ציבורית הכוללת פרסום והפצת מידע על עמידתה בדרישות סביבתיות מתקדמות.
נשר תפרסם מידע זה באתר החברה שיעודכן באופן שוטף.

להלן רשימת הדוחות:

 

דצמבר 2016

נובמבר 2016

אוקטובר 2016

ספטמבר 2016

אוגוסט 2016

יולי 2016

יוני 2016

מאי 2016

אפריל 2016

מרץ 2016

פברואר 2016

ינואר 2016

ידיעון 'מה באוויר' ארכיון:

'מה באוויר' ארכיון