חדשות ועדכונים

שינוי היתר הפליטה

למה נשר ביקשה מהמשרד להגנת הסביבה שינויים בהיתר הפליטה שלה?

לפי חוק אויר נקי, היתר פליטה ניתן למפעל לתקופה של שבע שנים. במהלך תקופה זו, ככל שמתוכננים שינויים במפעל, על המפעל לפנות למשרד להגנת הסביבה בבקשה לעדכון ההיתר. על רקע זה, ולאור מספר שינויים המתוכננים במפעל נשר רמלה (פירוט בסעיף הבא), פנתה נשר למשרד להגנ"ס לעדכון היתר הפליטה של המפעל.

 

מה השינויים הכלולים בבקשת שינוי היתר הפליטה?

השינוי שפורסם להערות הציבור כולל מספר נושאים:

  • הוספה של טחנת מלט חדשה ויעילה אנרגטית. מסנן האבק בטחנה זו תוכנן ונבנה כך שיעמוד בערך הפליטה המחמיר ביותר ברגולציה האירופאית. במסנן האבק בלבד הושקעו כשלושה מליוני ש"ח ע"מ להבטיח עמידה בערך פליטה מחמיר זה.
  • נוספה מגבלה על אחוז הגופרית המרבי (10 ppm בלבד) המותר במבערים במפעל הצורכים סולר. השימוש בסולר המכיל עד 10 ppm גופרית בלבד (רמה הנמוכה פי מאה מסולר לתעשייה המכיל 1% גופרית) מביא לצמצום משמעותי בפליטות ממבערים אלה.
  • מפעל נשר רמלה השקיע בשנים האחרונות מליוני ש"ח בשיפור מסנן האבק (EP) של ארובת כבשן 1. לאור השיפורים הטכנולוגיים שבוצעו, והירידה המשמעותית בפליטת האבק ממנו כתוצאה מהשקעות אלה, בוטלה הדרישה של המשרד להגנ"ס להחלפתו, תוך התניה כי יהיה על המפעל לעמוד בערכי הפליטה המקובלים ברגולציה האירופאית (BAT), וברוב המכריע של הזמן, על נשר לעמוד בערך המחמיר ביותר ברגולציה האירופאית.
  • המגבלה לשימוש בדלקים חליפיים (עד 40% מהאנרגיה) תיקבע ע"ב יממה קלנדרית, ולא בכל רגע נתון (מגבלה שקשה לעקוב אחריה תהליכית, דבר המביא להפחתה יזומה של השימוש בדלק חליפי כדי להבטיח עמידה בתנאי זה). משמעות הדבר היא כי במשך היממה יתכנו שעות בהם שיעור הדלקים החליפיים יהיה מעט מעל ל-40%, ובשעות אחרות מעט מתחת ל-40%, אך לא יותר מ-40% ביממה קלנדרית. חשוב לציין ששינוי זה אינו כולל שינוי בערכי הפליטה בארובה, וכי אותן הדרישות בהקשר של פליטות מהארובה חלות על המפעל ללא קשר לכמות הדלק החליפי שבשימוש. עוד יצוין כי ברגולציה האירופאית לא קיימת מגבלה על כמות הדלק החליפי שבשימוש, ומפעלים רבים באירופה (ובעולם) צורכים דלקים חליפיים בשיעור גבוה משמעותית מ-40%, גם קרוב ל-100% במפעלים המתקדמים ביותר.
  • בעת קליטה של חומרי גלם חליפיים או דלקים חליפיים, יותר השימוש בחומרים שבהם מצויים מרכיבים בשיעור הגבוה מסף הקליטה המותר כיום, כל עוד הם מוזנים במקביל עם חומרי גלם או דלקים בהם ריכוז המרכיבים נמוך מהסף המותר, כך שהממוצע המשוקלל של כל החומרים המוזנים באותו זמן, יהיה ללא כל שינוי ויעמוד בדרישות היתר הפליטה. חשוב לציין שהמדובר על מגבלה בשלב ההזנה בלבד, ללא שינוי בערכי הפליטה בארובה המותרים למרכיבים אלה.
  • הקריטריון לאישור קליטה לשימוש של דלקים חליפיים יבוסס על סכום המתכות הכבדות המותרות בדלק, במקום על סך כל מתכת בנפרד. זאת בהתאמה לערך הפליטה המותר בפליטה בארובה, ערך המבוסס גם הוא על סכום המתכות הכבדות, כמקובל ברגולציה האירופאית, ובדומה לקריטריון הקליטה הקיים בהיתר של חומרי גלם חליפיים. יודגש כי לאורך השנים, לא רק שנשר עומדת באופן קבוע בערכי הפליטה המותרים למתכות כבדות (ערכים זהים לנדרש ברגולציה האירופאית), אלא שרמת הפליטה אף נמוכה משמעותית מהערכים המותרים.

 

אילו מערכות בקרה קיימות במפעל על מנת להבטיח עמידה בתנאים?

נושא הקיימות ואיכות הסביבה מקבל תשומת לב רבה בנשר בכל שלבי הייצור והניהול, החל מבחירת חומרי הגלם והדלק, דרך תהליך הייצור ומזעור ההשפעות הסביבתיות ממנו, וכלה בשקיפות מול מחזיקי הענין. כחלק ממגמה זו, קליטת חומרי הגלם החליפיים והדלקים החליפיים מתבצעת רק לאחר בדיקות מעבדה קפדניות להבטחת התאמת החומר הן לתהליך הייצור והן לדרישות הרגולטוריות. בנוסף, במפעל נשר רמלה קיים חדר בקרה מרכזי, בו נאסף באופן רציף מידע תהליכי וסביבתי ע"י אלפי בקרים הפזורים לאורך התהליך, דבר המבטיח מעקב רצוף אחר תקינות ויציבות התהליך. ספציפית, קיימת מערכת ניטור רציף בארובות הכבשנים, אשר מעבירה באופן שוטף מידע על ריכוזי המזהמים בארובה, להבטחת עמידה בערכי הפליטה המותרים. השנה אף הורחבה מערכת זו, לפי דרישת המשרד להגנ"ס. כאשר מזוהה במערכת מגמה העלולה להביא לחריגה מערכי הפליטה, ננקטים מיידית כל האמצעים הנדרשים לתיקון המצב. בהתרחש תקלה (לדוגמה, כשל במסנן), ננקטות פעולות מיידיות לתיקון, כולל עצירה של תהליך הייצור.

 

עם מי אפשר לדבר כדי להבין טוב יותר את פרטי הפרטים?

סמנכ"ל הקיימות ואיכות הסביבה בנשר, ד"ר עמית מרמור, ומנהלת איכות הסביבה של מפעל נשר רמלה, הגב' מירב מעתוק, ישמחו לענות לכל שאלה בנוגע לשינוי המוצע בהיתר הפליטה. ניתן להפנות שאלות לדוא"ל heter@nesher.co.il . ניתן גם לתאם שיחה טלפונית באמצעות פניה לדוא"ל זה. כל פניה תקבל מענה.

 

 

חניכת מפעל ה-RDF

בחודש מרץ 2017 נחנך בפארק המחזור חירייה מפעל ה- RDF (Refuse Derived Fuel)  – מפעל מיון ומִחזור פסולת לייצור דלק חלופי מאשפה כמקור אנרגיה לייצור מלט במפעל נשר.

מדובר בפרויקט חלוצי, הגדול ביותר שנעשה עד היום בישראל בתחום ניהול האשפה, ואחד המתקנים הגדולים מסוגו בעולם – המפעל הוקם ביוזמה ובשיתוף פעולה של נשר, פארק המחזור חירייה (איגוד ערים דן לתברואה), וחברת ורידיס.

מפעל ה-RDF,  שעלות הקמתו נאמדת בלמעלה מ-400 מיליון ₪, יקלוט כ-1,500 טון אשפה ביתית מדי יום – כמחצית מכמות האשפה של תושבי גוש דן, ובסך הכל כחצי מיליון טון אשפה בשנה.

המפעל החדש מהווה מהפיכה בתפישת הטיפול בפסולת בישראל. לראשונה מפעל שמאפשר פתרון קצה – שימוש בפסולת כדלק חליפי לטובת תהליך ייצור המלט, אשר יביא להפחתה משמעותית של כמות הפסולת המועברת להטמנה.

בנוסף למתקן בפארק המחזור חירייה, נשר הקימה במפעל ברמלה מערך לקליטת והזנת הדלק החליפי (RDF) – בגינו זכתה החברה בתחרות "תעשייה בסביבה לשנת 2015", מטעם המשרד להגנת הסביבה והתאחדות התעשיינים.

משה קפלינסקי, מנכ"ל נשר מפעלי מלט ישראליים ציין באירוע לחניכת המפעל כי "תעשיית המלט מחייבת ראייה לטווח רחוק. התעשייה הכבדה נתפשת לא פעם כגורם מזהם, על אף השקעות עתק בנושא איכות הסביבה ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות. הקמת מפעלי מלט ותפעולם דורשים תשתיות ייחודיות, הן מבחינת שיטות ההקמה והעלויות המשמעותיות הנדרשות לבניית מפעלי הייצור, והן מבחינה תפעולית, המחייבת נגישות לחומרי גלם טבעיים ולאנרגיה. פרויקט ה-RDF מציב את ישראל בשורה אחת עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר באירופה, תוך שהוא מאפשר צמצום של ההשפעות הסביבתיות של משקי הבית בישראל, יחד עם צמצום של צריכת האנרגיה ממקורות מסורתיים. זהו צעד נוסף בדרך להגשמת החזון של תעשייה ישראלית מתקדמת שרואה בשמירה על הסביבה ערך עליון".

פרסומים בתקשורת:

חדשות ערוץ 2 – 29.3.17 (דקה 48:20)

הארץ – 27.3.17

ישראל היום – 26.3.17

YNET – 26.3.17