בטיחות בשימוש במוצר

תכנון משימות בנשר מתבצע תוך התייחסות פרואקטיבית לנושא הבטיחות לצורך איתור ומניעת תאונות אפשריות כבר בשלב התכנוני

נשר מחוייבת למניעת פגיעות ולמזעורן, הן בקרב עובדיה, הן בקרב לקוחותיה והן בקרב האזרחים המתגוררים בסביבת מפעליה.

פעילות שוטפת ללא פציעות ומחויבות מוחלטת למניעת תאונות עבודה הן ערכי ליבה בחברה, המתווים עבורה את הדרך. ההנהלה והעובדים בחברה חולקים באחריות לנושא הבטיחות, ומנגנוני בקרה ייעודיים פועלים באופן שוטף בנושא.

תכנון המשימות בנשר כולל התייחסות פרואקטיבית לנושא הבטיחות, לצורך איתור ומניעת תאונות אפשריות כבר בשלב התכנוני. נוהלי הערכת סיכונים מיושמים בכל משימה על מנת לזהות נקודות תורפה בטיחותיות בסביבת העבודה לפני ביצועה בשטח, ומסייעים בכך במניעת כשלים ותאונות.

הוראות העבודה והבטיחות שפיתחה החברה נועדו להגן על המשתמש לאורך כל תהליכי הייצור, ההובלה, האחסנה והשימוש במוצרים.

הוראות עבודה ובטיחות למשתמש

להלן גליונות בטיחות (SDS – Safety Data Sheet) לשלוש קטגוריות הצמנט המיוצרות בנשר:

SDS CEM-I

SDS CEM-II

SDS CEM-III

על המשתמש מוטלת האחריות לקרוא את גיליון הבטיחות המלא ולעמוד בכל דרישות החוק והתקנות הידועות כבטוחות לצורך הובלה, אחסנה ושימוש. על המשתמש להבין ולדעת את כל הסיכונים האפשריים הקשורים בערבוב צמנט פורטלנד עם חומרים אחרים. היצרן והמשווק אינם נותנים כל אחריות, כתב אחריות או תעודת אחריות המבהירה או המשתמעת או המרמזת או המתחייבת לעניין המוצר או לעניין מסחריותו של המוצר או התאמתו, כמו כן לעניין השימוש באשר לדיוקו של מידע כלשהו אשר סופק בדפי מידע אלה על ידי חברת נשר. כל זאת למעט התחייבות חד-משמעית על התאמת המוצר לדרישות התקן הרשמי ת"י 1.

לפרטים נוספים פנו למחלקה לסיוע תהליכי:

073-2911607

או למרכז לקוחות טלפוני:

טלפון: 073-2911614/5

פקס: 073-2911151

קרא עוד על בטיחות